Feedback


Vă rugăm ca eventualele observații referitoare la conținutul raportului de evaluare (inclusiv clădiri) să le transmiteți la adresa de mail:

Alt text

Probleme întâmpinate la utilizarea aplicației pot fi transmise la adresa:

Alt text

Vă mulțumim anticipat pentru ajutor. Echipa ANEVAR.