Baza de date ANEVAR BIF - instrucțiuni utilizare 

Scopul proiectului

Scopul realizării BIF este acela de a reuni informații desprinse din rapoartele de evaluare realizate de către membrii ANEVAR în scopul determinării valorii impozabile a clădirilor, transparentizarea și monitorizarea facilă a activității de evaluare, creșterea calității rapoartelor de evaluare și minimizarea riscurilor. Baza de date cuprinde informații depersonalizate cu privire la clădiri, nu la proprietari. În BIF sunt înregistrate - începând cu 1 ianuarie 2016 - informații din rapoartele de evaluare realizate în scopul determinării valorii impozabile pentru: clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice sau de persoane juridice, precum și pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane juridice.

La baza acestui tip de evaluări stă Ghidul de evaluare ANEVAR, GEV 500 – Determinarea valorii impozabile a clădirilor și anexele aferente, în vigoare de la 31 decembrie 2015.

 

Actori

Actorii implicați la popularea bazei de date cu informații din rapoartele de evaluare realizate în scopul estimării valorii impozabile a clădirilor sunt membrii titulari și corporativi ANEVAR. Conform HCD 69/2015 utilizatorii și beneficiarii acestei bazei de date sunt ANEVAR și membrii ANEVAR.

 

Browser

Platforma on line ce găzduiește baza de date este disponibilă folosind browserele curente de internet. Pentru accesarea platformei on line se recomandă utilizarea următoarelor browser-e:

 

Pagina principală

În cadrul manualului de utilizare a BIF și al altor documentații aferente, prin termenul bază de date se poate înțelege inclusiv aplicația web prin intermediul căreia pot fi introduse sau preluate informații în baza de date.

Prin intermediul acestei pagini utilizatorul este direcționat către secțiunea de interes din aplicația web:

Autentificare

În continuare sunt prezentate etapele necesare autentificării utilizatorilor aplicației, în funcție de calitatea acestora (membru titular, membru corporativ).

IMPORTANT

Pentru utilizarea aplicației web de către titulari parola este aceeași cu parola de acces în pagina personală de pe site-ul www.anevar.ro. În cazul membrilor corporativi vezi secțiunea Colaborator/angajat al membrilor corporativi din prezentul manual.Ulterior, această parolă poate fi modificată.

 

Membru titular evaluator independent

În cadrul secțiunii Sesiune lucru din ecranul de lucru al aplicației se bifează Evaluator independent și se introduc numărul de legitimație și parola aferente..

Alt text

 

Colaborator/angajat membru corporativ

În acest caz, în secțiunea Sesiune lucru se alege*** Colaborator/angajat membru corporativ***. În afara numărului de legitimație și a parolei aferente colaboratorului/angajatului membrului corporativ este necesar să se introducă și numărul autorizației membrului corporativ.

Alt text

Toate înregistrările introduse într-o astfel de sesiune sunt disponibile și membrului corporativ.

 

Membru corporativ

IMPORTANT

Membrii corporativi ANEVAR pot accesa BIF folosind numarul autorizatiei si parola de acces in pagina personala de pe site-ul www.anevar.ro a administratorului firmei.

De asemenea, în secțiunea specifică din aplicatia web, membrii corporativi vor avea posibilitatea sa isi gestioneze lista colaboratorilor/ angajatilor pe care ii vor autoriza sa introduca in BIF informatiile din rapoartele de evaluare, in numele respectivei firme.

Alt text

Feedback

Observațiile și întrebările referitoare la structura formularelor de completare a informațiilor, la modul de logare (de exemplu, parole), etc. pot fi transmise la adresa de e-mail:

Alt text

Probleme întâmpinate la utilizarea aplicației pot fi transmise la adresa:

Alt text

Vă mulțumim anticipat pentru ajutor. Echipa ANEVAR.