BIF - Baza de Informații Fiscale

Scopul realizării BIF este acela de a reuni informații desprinse din rapoartele de evaluare realizate de către membrii ANEVAR în scopul determinării valorii impozabile a clădirilor, transparentizarea și monitorizarea facilă a activității de evaluare, creșterea calității rapoartelor de evaluare și minimizarea riscurilor. Baza de date cuprinde informații depersonalizate cu privire la clădiri, nu la proprietari

Titulari

Secțiune destinată membrilor titulari cu specializarea EPI - evaluatori independenți sau angajați/colaboratori ai membrilor corporativi

Autentificare

Corporativi

Secțiune destinată membrilor corporativi în scopul vizualizării informațiilor introduse de către evaluatorii titulari cu specializarea EPI, angajați/colaboratori

Autentificare